Klášterská Lhota

Klášterská LhotaObec Klášterská Lhota se zhruba 226 obyvateli  se nachází v královéhradeckém kraji asi 20 km západně od Trutnova.

Vznikla pravděpodobně před polovinou 13. století. Původně snad nesla jméno Heinrichow (tedy Jindřichov), později je označována za Klášterec a pak Lhotu Klášterskou. Prolínalo se zde starší české a novější německé kolonizační obyvatelstvo. 

Přestože má bohatou historii, nebyla nikdy velkou obcí, hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo zpočátku nepříliš výnosné podhorské zemědělství. . Od poloviny 17. století se však v obci, stejně jako v celém okolí, rozvíjí textilní výroba.

Klášterská LhotaPoválečné dějiny Klášterské Lhoty jsou typické pro malou podhorskou obec. Po odsunu německého obyvatelstva noví čeští obyvatelé přicházeli z různých míst blízkého i vzdálenějšího okolí.

80. a 90. letech byla vybudována místní prodejna, kabelová televize a nové pouličního osvětlení.


Klášterská Lhota je klidná čistá obec pod svahy Krkonoš.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném

příkonu 10 až 300 kW.

Provozovatel kotle výše uvedených parametrů má za povinnost do konce roku 2016 zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu kotle.

Postup:

  1. Z dokumentace ke kotli nebo ze štítku na kotli zjistit kdo byl výrobcem kotle.
  2. Na webových stránkách výrobce dohledat seznam odborně způsobilých osob,které výrobce proškolil k instalaci, provozu a údržbě.

 

Pokud výrobce již neexistuje, ke kontrole je oprávněna odborně způsobiláosoba ke kotli obdobných parametrů.

      3.Objednat kontrolu a uschovat doklad o kontrole. Doklad se nikam neposílá, na     vyžádání       jej kontroluje orgán ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností.

      4. Pokud v protokolu budou uvedeny nedostatky je nutno zjednat nápravu.

      5. Pokud v protokolu bude uvedena emisní třída 1. nebo 2., lze tento kotel     provozovat pouze    do 1.9.2022. Na pořízení nového kotle lze žádat o dotaci.

 Více informací získáte na odboru ŽP MěÚ Vrchlabí, radnice 2. patro, Ing. Luňáková,

tel.: 499 405 727, lunakovaivana@muvrchlabi.cz

 

 

 

30. 3. Arnošt

Zítra: Kvido
Varianta stránek

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00

Telefon: 499 441 673

MIKROREGION KRKONOŠE

www.krkonose.eu

Nabídky práce

www.tip-prace.cz

Portál veřejné správy

http://portal.gov.cz/wps/portal

CzechPoint

www.czechpoint.cz

MAPOVÝ PORTÁL

http://www.geosense.cz/geoportal/klasterska-lhota/

Návštěvnost stránek

087276