Klášterská Lhota

Klášterská LhotaObec Klášterská Lhota se zhruba 216 obyvateli  se nachází v královéhradeckém kraji asi 20 km západně od Trutnova.

Vznikla pravděpodobně před polovinou 13. století. Původně snad nesla jméno Heinrichow (tedy Jindřichov), později je označována za Klášterec a pak Lhotu Klášterskou. Prolínalo se zde starší české a novější německé kolonizační obyvatelstvo. 

Přestože má bohatou historii, nebyla nikdy velkou obcí, hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo zpočátku nepříliš výnosné podhorské zemědělství. . Od poloviny 17. století se však v obci, stejně jako v celém okolí, rozvíjí textilní výroba.

Klášterská LhotaPoválečné dějiny Klášterské Lhoty jsou typické pro malou podhorskou obec. Po odsunu německého obyvatelstva noví čeští obyvatelé přicházeli z různých míst blízkého i vzdálenějšího okolí.

80. a 90. letech byla vybudována místní prodejna, kabelová televize a nové pouličního osvětlení.


Klášterská Lhota je klidná čistá obec pod svahy Krkonoš.

 

 

 

 

 

 

Dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Dotace na projekt: Oprava místních komunikací v obci Klášterská Lhota – 2. etapa.

Na základě žádosti byla Obci Klášterská Lhota poskytnuta dotace v rámci Programu obnovy venkova, vyhlášeným dotačním programem 15POV02 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015.

 Celkem tedy Obec Klášterská Lhota obdržela na výše uvedenou akci dotaci ve výši  163 227 Kč.

Děkujeme.

Předmětem podpory je oprava místních komunikací na p. parc. č.  208/5, 628 a 620/1 v k.ú. Klášterská Lhota. Navrhovaná opatření spočívají v opravě povrchu místních komunikací, které byly v provozu téměř 40. Let.    

Realizace projektu byla zahájena 18. 05. 2015, firmou M-SILNICE a.s, Husova 1697, Pardubice, datum dokončení stavby a předání díla bylo 29. 05. 2015.

Žadatel:                               Obec Klášterská Lhota

Adresa žadatele:                Klášterská Lhota 86, 543 71 Hostinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém
Varianta stránek

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00

Telefon: 499 441 673

MIKROREGION KRKONOŠE

www.krkonose.eu

Nabídky práce

www.tip-prace.cz

Portál veřejné správy

http://portal.gov.cz/wps/portal

CzechPoint

www.czechpoint.cz

MAPOVÝ PORTÁL

http://www.geosense.cz/geoportal/klasterska-lhota/

Návštěvnost stránek

077570