Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Hasiči > Historie hasičů

Z historie hasičů nejen v Klášterské Lhotě

První dobrovolnické hasičské sbory byly zakládány ve světě již ojediněle před rokem 1850 a to především v Německu, odsud se vlna zakládání dobrovolných hasičských sborů přenesla i do Čech. Prim však měli stále Němci, kteří založili první dobrovolný hasičský sbor v Čechách v Zákupech r. 1854, r. 1861 je následovali v Liberci. 1. český dobrovolný hasičský sbor byl založen r. 1864 ve Velvarech. Ani náš kraj nezůstal stranou, též v r. 1864 vznikl hasičský sbor v Hostinném a r. 1869 ve Vrchlabí. V 70. letech 19. století již rostly nové hasičské sbory jako houby po dešti, v našem sousedství například český sbor v Dolní Kalné r. 1877. Ačkoli si připomínáme úctyhodně vypadající 110. výročí založení hasičské jednoty v naší obci, je třeba si uvědomit, že Klášterská Lhota, společně s Kunčicemi, patřila k posledním obcím v okolí, které založily své sbory.

Rozhodujícím podnětem k založení hasičského sboru ve Lhotě byl zákon, který pravil: „V každé osadě, kde jest alespoň 50 stavení obytných, má starosta pečovati o to, aby tam zřízen byl dobrovolný sbor hasičský. Dá-li takovýto sbor stanovy své schváliti obecním výborem, může tento jemu a jeho náčelníkovi svěřiti policejní právo obce a jejího starosty pro případ požáru a místní obec má sboru tomu po případě též sama opatřiti výzbroj a nářadí hasící.“ Tento zákon však platil již od r. 1876. V obci muselo vyhořet r. 1893 stavení č.p. 42 Ferdinanda Hampla, aby byl sbor téhož roku konečně založen. Byl tak třetím spolkem v obci (po hospodářské kase a tělocvičném spolku). Brzy si však vybudoval pevné postavení ve společnosti obce.

Když mluvíme o výročí založení hasičského sboru v Klášterské Lhotě r. 1893, je samozřejmé, že sbor byl, jako celá obec, německý. Domnívám se však, že doba nacionálních vášní je již překonána a my si můžeme připomínat práci a zásluhy těch, kteří pracovali na stejném díle ve stejné obci, ve které nyní žijeme. Nehledě na to, že hasičské spolky se vyhnuly nejradikálnějším projevům politického i nacionálního extremismu.

Český hasičský spolek v Klášterské Lhotě byl založen již 10. srpna 1945 a svoji početností se mu mohla zpočátku rovnat jen místní KSČ, ovšem jen do prověrek na začátku 50. let. V čele sboru stál nejprve František Hembal, kterého záhy vystřídal Václav Holubec. První vážný zásah měli místní hasiči již v roce 1946, kdy v době konání hasičského cvičení nějaký vtipálek zapálil dosud neobydlený dům v Zásekách. Také v roce 1946 sboru zakoupila obec první motorovou stříkačku. V roce 1949 se dočkali prvního auta a svoji činnost začali rozvíjet též v oblasti kultury. Nacvičili a sehráli několik divadelních představení a začali pořádat pravidelné hasičské plesy.

Ovšem až v roce 1950 byl hasičský spolek na žádost MNV řádně zaregistrován, v té době byl jeho předsedou Bohuslav Chrtek. Politizace společenského života se nevyhnula ani hasičům, kteří byli zapojeni do Národní fronty. Jejich úkoly však byly po výtce praktické, především organizování požárních hlídek v době žní, proti případným záškodníkům. V letech 1951 – 55 místní hasiče plně zaměstnávala přestavba požární zbrojnice tak, aby umožnila parkování auta. Obci se požáry nevyhýbaly, i když nebyly od záškodníků. Roku 1956 začal hořet dům č.p. 56 od starého komína. Včasný zákrok hasičů zabránil nejhoršímu. Podobně se podařilo zabránit rozvinutí požáru u Šurinových. V roce 1958 se místním hasičům za pomoci dalších sborů podařilo udržet velký požár Maškovy stodoly pod kontrolou, takže obytné stavení nevyhořelo. V roce 1967 získali hasiči zánovní vůz TATRA 805 z Maršova. Ve vedení se vystřídali Bedřich Malý, Jiří Šádek, Zdeněk Zub. V 80. letech se velmi dobře rozvinula práce s dětmi, kterou vedl Ladislav Mikulec ml. za pomoci Lenky Podolské a Cermanové. V 90. letech však tato práce kvůli malému počtu dětí v obci skončila.

Životaschopnost místního sboru dobrovolných hasičů se projevila po přelomovém roce 1989, kdy prakticky všechny ostatní dosud v obci pracující organice až na hasiče zanikly. To, že je jich stále potřeba, potvrzuje jejich užitečná práce při obou povodních, které postihly naši zem, přičemž první v r. 1997 zasáhla přímo naši obec. I poslední případ požáru skladováku u místního kravína nám připomíná, že se bez dobrovolných hasičů v naší obci neobejdeme.

Vypracoval Jiří Louda historik, u příležitosti oslav 110. výročí založení SDH
v Klášterské Lhotě konaných 17.05.2003

27. 10. Šarlota, Zoe

Zítra: Samostatný stát

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00

Telefon: 499 441 673

MIKROREGION KRKONOŠE

www.krkonose.eu

Nabídky práce

www.tip-prace.cz

Portál veřejné správy

http://portal.gov.cz/wps/portal

CzechPoint

www.czechpoint.cz

MAPOVÝ PORTÁL

bannerGO_125x250.png

Povodňový plán obce

Návštěvnost stránek

169546