IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
30
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
31
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
1
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
2
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
3
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
4
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
5
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
6
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
7
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
8
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
9
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
10
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
Masposust v Miletíně
11
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
12
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
13
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
14
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
15
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
16
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
17
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
18
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
19
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
20
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
21
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
22
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
23
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
24
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
25
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
26
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
27
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
28
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
29
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Varování před podvodnými SMS
1
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
2
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
3
Posun zákona č. 142/2022 Sb. - Posun zákazu provozu kotlů.
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách obce Klášterská Lhota

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných obcí Klášterská Lhota. Obec Klášterská Lhota nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Obec Klášterská Lhota plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují, URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují, dále informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, barevný režim obrazovky, verze technologie Flash, podpora jazyka Java. Údaje jsou archivovány po dobu 30 dnů a poté jsou likvidovány.

Obec neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek obci Klášterská Lhota, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a obec ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů obec dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 a čl. 14

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22016/679

V tomto dokumentu jsou informace, jak obec Klášterská Lhota zpracovává osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, obchodních partnerů, účastníků řízení a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku jako správce v rámci své působnosti. Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE:

Správce: Obec Klášterská Lhota

Klášterská Lhota 86, 543 71 Hostinné

Telefon: +420 499 441 673

E-mail: klasterska.lhota@seznam.cz

ID: 2uwa9ge

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Svazek obcí Horní Labe

kontaktní osoba: Mgr. Jakub Huspek

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

tel.: +420 732 540 946

e-mail: poverenec@sohl.cz

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

  Zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém minimálním rozsahu na základě právního titulu, tedy výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nejčastějším zpracováním osobního údaje je zpracování bez souhlasu subjektu údajů z důvodu plnění právní povinnosti, na základě plnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci.  Osobní údaje nejsou zpracovány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. 

 2. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY V PŘÍPADĚ, ŽE ZPRACOVÁNÍ JE NEZBYTNÉ PRO ÚČELY OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE ČI TŘETÍ STRANY

  Obec Klášterská Lhota nezpracovává žádné osobní údaje občanů, návštěvníků, účastníků řízení, klientů, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem.

 3. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Jako správce zpracováváme osobní údaje pro splnění povinností, která se na nás ze zákona vztahuje. Např. případy, kdy jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, soudům.

 4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

  V rámci činnosti správce obce při výkonu veřejné správy "vlastní působnosti" - samosprávy  nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.

 5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Veškeré dokumenty, které byly obci Klášterská Lhota doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem - Spisový a skartační řád.

 6. ZDROJ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Obec Klášterská Lhota získává osobní údaje občanů, návštěvníků, klientů, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:

 7. osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě podání žádostí, stížností, podnětů, sdělení a jiných podání)

 8. osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech soudních řízení aj.

 9. z veřejných zdrojů (provozovaných veřejnou institucí) v případech, kdy je obec v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.

 10. obec Klášterská Lhota neopatřuje osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě, které fungují na základě soukromé iniciativy. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Proč má subjekt údajů práva?

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů(fyzickým osobám) práva. Jejich účelem je vyvážit vztah mezi správcem a subjektem údajů.

Jaká je lhůta, do kdy musí správce reagovat na podanou žádost subjektu údajů?

Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 • Právo na informace 
 • Právo na přístup k osobním údajům 
 • Právo na opravu a doplnění 
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut) 
 • Právo na omezení zpracování 
 • Právo na přenositelnost údajů 
 • Právo vznést námitku 
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. 
 • Právo podat stížnost