Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky  
Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Klášterská Lhota o místních poplatku ze psů č. 1/1999  
01.01.2000
Obecně závazná vyhláška obce Klášterská Lhota č. 2/1999 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem  
01.01.2000
Obecně závazná vyhláška - o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.pdf  
01.01.2008
Obecně závazná vyhláška - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf  
01.01.2008
Komíny - vyhláška.pdf  
01.01.2011
OZV č. 1/2012 o místních poplatcích  
01.01.2013
OZV č. 2/2012 o stanovení systému sběru komunálního odpadu  
01.01.2013
Obecně závazná vyhláška obce Klášterská Lhota č.01/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci  
19.4.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1-2016.pdf   23.2.2016
OZV školské obvody-Klášterská Lhota 2-2016.pdf   23.2.2016
OZV-školské obvody-Klášterská Lhota 1-2017.pdf   18.2.2017
OZV č. 2-2017 - regulace hlučných činností..pdf   23.9.2017 
OZV č. 1-2019.pdf   12.12.2019
OZV č. 2-2019.pdf   12.12.2019
OZV č. 3-2019.pdf   12.12.2019
OZV č. 1-2021.pdf - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.   01.01.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech